Home        Mijn account        Mijn winkelwagen        Afrekenen        Inloggen       
 
 
 

U bent momenteel op:

Leveringsvoorwaarden:

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Of download deze hier.